فارس/ سخنگوی کمیسیون جهش تولید از تشکیل قرارگاه جهش تولید با دستور رئیس مجلس خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رحیم زارع افزود: تشکیل این قرارگاه با دستور رئیس مجلس انجام می‌شود و کارش پیگیری امور تقنینی و نظارتی مربوط به بخش تولید است. 

زارع اظهار داشت: پیگیری سیاست‌های مربوط به بخش تولید و نیز بحث عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این حوزه و مسائل دیگر در بخش‌های تولید از جمله برنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های این قرارگاه است.