آخرین خبر/ گزارشی درباره تیراندازی گسترده و هماهنگ در برخی از شهرهای افغانستان را مشاهده کنید.

حجم ویدیو: 4.14M | مدت زمان ویدیو: 00:02:33