مشرق/ سیدمحمد حسینی معاون رئیس جمهور خطاب به مجری تلویزیون گفت: عمر وزارت آقای زنگنه از سن شما بیشتر است.

حجم ویدیو: 1.40M | مدت زمان ویدیو: 00:00:49