تصاویر رسانه های پاکستانی از تصرف ساختمان مقام ولایت (استانداری) پنجشیر توسط طالبانرا می بینید.

حجم ویدیو: 1.97M | مدت زمان ویدیو: 00:00:33