تسنیم/ تصاویری از تجهیزات بجا مانده مبارزان پنجشیری که در اختیار طالبان قرار گرفت.

حجم ویدیو: 2.27M | مدت زمان ویدیو: 00:01:04