شبکه خبر/ برخی از منابع خبری مدعی شدند کانال سوئز پس از گل نشستن یک کشتی باری مسدود شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این دومین بار در سال جاری است که چنین اتفاقی رخ می دهد. پیش تر به دلیل منحرف شدن یک کشتی باربری بزرگ از مسیر خود در کانال سوئز، مسیر تردد دریایی در این تنگه که رابط دریای سرخ و مدیترانه است، بسته شده بود.