آب مقطر

  • در ابتدا باید بدانیم که آب مقطر چیست؟ اگر خیلی ساده بخواهیم توضیح دهیم آب خالص و بدون هیچ گونه املاح و مواد معدنی را آب مقطر میگویند.

    |