آدرس رستوران کوبابا

  • این رستوران در تمام فصول با انواع غذاهای روز میزبان شماست و زمان رفتن به آن وابسته به خودتان است. در روزهای پنجشنبه و جمعه تمامی وعده‌های غذایی در این رستوران سرو می شود و شما می‌ توانید هر موقع که هوس کردید به اتفاق خانواده یا دوستانتان به کوبابا بروید و اوقات خوشی را سپری کنید.

    |