نتایج جستجو :

  • جلسه دادگاه ترامپ در سنای آمریکا رأی به تبرئه وی از اتهامات وارده داد و پروژه دموکرات‌ها آنگونه که مطلوب آنها بود پیش نرفت.

    |