حقیقت

  • آخرین خبر/ احمد مسعود در تازه ترین پیام صوتی‌اش می‌گوید برای عدالت، آزادی و حقیقت می‌جنگد و انگیزه برای چنین مبارزه‌ای را از پدرش، احمدشاه مسعود، گرفته است.

    |
  • حتما برای شما هم پیش آمده که برای سرگرمی هر چه بیشتر در یک دور همی خانوادگی یا دوستانه به سراغ بازی های گروهی همچون جرات یا حقیقت رفته باشید. این بازی یکی از چالش بر انگیزترین بازی هایی است که افراد در همه سنین از کودکان و نوجوانان گرفته تا افراد بزرگسان و مسن می توانند به راحتی در آن شرکت کرده و اوقات فرح بخشی در کنار هم داشته باشند.

    |
  • ۱۰ پیشگویی بزرگ نوستراداموس که به حقیقت پیوست

    |