زوجین

  • امروزه مردم نسبت‌به اهمیت روانشناسی آگاه شده‌اند و همواره به دنبال روانشناس با تجربه می‌گردند. اما خیلی‌ها نمی‌توانند فرد مناسبی را پیدا کنند. روانشناسی یک علمی است که در خصوص رفتار انسان‌ها با محیط اطراف و تفاوت رفتارها می‌پردازد. روانشناس مناسب با هدف اصلی بررسی وضعیت‌های انسان، هنگام مواجه با موارد مختلف فعالیت می‌کند. این رفتارها در زندگی همهٔ انسان‌ها وجود دارد و هر فردی باید روانشناس مناسب خود را در طول زندگی داشته باشد. روانشناسی بحث‌های مختلفی ازجمله فرایندهای روانی را بررسی می‌کند. فرایندهای روانی شامل احساس، هوش، شخصیت، هیجان، ادراک و انگیزه است که جنبه‌های زندگی هر انسانی را تشکیل می‌دهد. امروزه زندگی انسان‌ها پیچیده‌تر شده و نیاز به روانشناس با تجربه نیز محسوس است.

    |
  • یک روانشناس گفت: تفاهم به معنی توافق بر سر تفاوت‌هاست و اساس یک رابطه مشترک را تشکیل می‌دهد.

    |