گاهی اوقات تصاویر و ویدیو هایی را می بینیم که با دیدنش در ابتدا به قول معروف «چشم هایمان چهارتا می شود» و در ادامه سری تکان می دهیم و تأسف می خوریم. چند شبی است که فضای مجازی درگیر رد و بدل کردن ویدیویی یک دقیقه و ۴۵ ثانیه ای است که کاربران از آن به عنوان «ویدیو قمه کشی هلیا» یاد می کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وقتی حرف از قمه کشی، کتک کاری و جروبحث می شود، در وهله ی اول شاید در ذهنمان افرادی را تداعی کند که دارای جثه های بسیار بزرگ و زور های زیاد هستند تا بتوانند چنین اعمالی را انجام دهند اما در واقع همیشه آنطور که ما فکر می کنیم، نیست. گاهی اوقات تصاویر و ویدیو هایی را  می بینیم که با دیدنش در ابتدا به قول معروف «چشم هایمان چهارتا می شود» و در ادامه سری تکان می دهیم و تأسف می خوریم. اما همه چیز به تأسف ما ختم نمی شود چرا که در پشت و روی ویدیویی که ما از یک صحنه ی درگیری و قمه کشیدن دیدیم، افرادی هستند که دیدنشان برایمان عادی نیست یا شاید دیدن چنین تصاویری هنوز برایمان عادی نشده است؛ چون مهره های اصلی این درگیری ها را افرادی تشکیل می دهند که علی القاعده باید الان پای درس و تحصیلشان باشند و یا کلا ذهنشان درگیر کلاس های اوقات فراغت و ورزش و هنر و امثال آن باشد، نه آن چیزی که ما دیدیم.

چند شبی است که فضای مجازی درگیر رد و بدل کردن ویدیویی یک دقیقه و 45 ثانیه ای است که کاربران از آن به عنوان «ویدیو قمه کشی هلیا» یاد می کنند. در این ویدیو نشان داده می شود که در ابتدا دو گروه از دخترانی که 15-16 سال بیشتر سن ندارند درگیری لفظی را باهم دارند و ناگهان تنش میان آنها به برخورد شدید از نوع کشیدن مو و لگد زن دو نفره تبدیل می شود و در ادامه یکی از این دخترها، دختر دیگری را چنان پرتاب می کند که بخشی از کتف و سرش به ناحیه سیمانی کنار باغچه برخورد می کند.

منبع: برنا