صد آنلاین | کروکدیل های کوچک معمولاً از حشرات و ماهی‌ها تغذیه می‌کنند و به مرور از موجودات بزرگ تر مانند انواع ماهی ها ، خزندگان ، پستانداران تغذیه می‌کنند. کروکدیل ها شکار خود را به صورت یکجا بلعیده و همراه با غذا نیز مقداری سنگ جهت کمک به له شدن غذا می‌بلعند.