رئیس محترم مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی دیروز اعلام کرد در روند بررسی پرونده ها فساداقتصادی "بارها "از سوی مجلس و دولت تهدید شده است."

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ضمن احترام به ایشان و تقدیر از تلاشی که برای دلگرم کردن مردم به مبارزه با فساد کرده است، لازم می دانم از ایشان بپرسم:

- آیا تهدیدهایی که از جانب دولت و مجلس شده است، قانونی بوده ؟ و این تهدیدها حول چه محورهایی انجام شده؟

- اگر تهدیدها غیرقانونی است چرا آقای مسعودی مقام ، از عاملان آنها شکایت نکرده تا پس از محاکمه و صدورحکم، به افکار عمومی معرفی شوند و دیگر کسی چنین عمل قبیحی را تکرار نکند؟

- نام بردن از دوقوه مقننه و مجریه، به عنوان عاملان تهدید، آیا افاده حصر می کند ؟ یعنی از درون قوه قضاییه هیچ تهدید یا تشجیعی  در روند پیگیری پرونده ها وجود نداشته است؟

- آیا ایراداتهام کلی به مجلس و دولت با قید"بارها" انگشت بدگمانی را به سمت تمام دولت و مجلس نشانه نمی رود ؟ اگر این تعبیر مبهم و کلی  از سوی یک روزنامه نگار صورت می گرفت و بخصوص در مورد قوه قضاییه بیان می شدف الان با او چه برخوردی صورت می گرفت؟آیا بهتر نبود مثلا تعداد افراد تهدیدکننده بیان می شد تا شفافیت بیشتری ایجاد شود؟

 آنچه ذکرشد در نیت نویسنده اش، صرفا برکنارماندن یک قاضی قاطع از حواشی  بازیهای سیاسی وجناحی است تا روایی و قوام آرای او علیه محکومان فساد اقتصادی بدون شائبه تداوم یابد. ایدون باد

آیا این خبر مفید بود؟