قیمت فروش مرغ در بازار عمده فروشی تهران کاهش یافته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 قیمت مرغ در روزهای اولیه سال نوسانات زیادی را تجربه کرده است. دولت راهکار های خوبی برای کاهش قیمت مرغ ارائه نداده است. عوامل مختلفی می توانند بر روی قیمت مرغ تاثیر بگذارند. از جمله مواردی که بر روی قیمت مرغ اثر گذار است حذف ارز ترجیحی و عدم اعمال سیاست‌های حمایتی است که موجب می شود قیمت مرغ گوشتی حداقل دو ونیم برابر افزایش یابد. 

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نرخ فروش مرغ در بازار عمده فروشی تهران به ۵۱ هزار تومان رسیده است.

این در حالی که نرخ مصوب مرغ در عمده فروشی مرغ ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.