نزدیک به یک ماه از دهک بندی های جدید و حذف یارانه عده ای از مردم می گذرد، مساله ای که در ابتدا خشم عده ای را برانگیخت. شاید برای همین است که برای جاماندگان و حذف شده گان سامانه های اعتراض قرار دادند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دولت در سال جدید با حذف ارز ترجیحی پیشنهاداتی برای یارانه جدید دارد. به تازگی پرداخت یارانه گوشت به عنوان یارانه جدید توسط دولت مردان مطرح شده است. این یارانه جدید بر اساس گمانه زنی ها به 300 هزار تومان می رسد. یارانه جدید به گفته برخی از نمایندگان به صورت کالا پرداخت خواهد شد.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.

نزدیک به یک ماه از دهک بندی های جدید و حذف یارانه عده ای از مردم می گذرد، مساله ای که در ابتدا خشم عده ای را برانگیخت. شاید برای همین است که برای جاماندگان و حذف شده گان سامانه های اعتراض قرار دادند.

یارانه مساله ای است که از ابتدا موافقان و مخالفانی را به دنبال داشته است. موافقان پرداخت یارانه آن را کمک به معیشت مردم می دانستند و مخالفان آن  معتقد بودند پرداخت یارانه به مردم موجب افزایش تورم و نقدینگی می شود. بهمن آرمان اقتصاددان در رابطه با این موضوع به گسترش‌نیوز می‌گوید: مساله حذف یارانه هامی تواند بر اشتغالزایی تاثیر گذار باشد، زیرا از یک منبع درآمدی  دولت بتواند سرمایه‌گذاری کند.  که این امر می تواند از طریق حذف یارانه ها و راه‌های دیگری باشد، باشد، به عنوان مثال؛ آقای  سی‌سی  هنگامی که رئیس جمهور مصر شد، پس از چند ماه اعلام کرد که از تاریخ معینی سوبسید های حامل انرژی توسط دولت دیگر پرداخت نخواهد شد. در آن زمان مردم اعتراض کردند و پمپ بنزین‌ها را به آتش کشیدند، اما این رئیس جمهور با همان پول برای افزایش ظرفیت کانال سوئز اقدام کرد. چرا؟ برای اینکه بتواند کشتی های بیشتری را از این طریق عبور دهد و سالانه میلیارد ها دلار درآمد خود را افزایش دهد.