روز گذشته و در سومین مرحله واریز سود سهام عدالت جاماندگان، حدود ۱۷۷هزار تراکنش بانکی صورت گرفت که از این تعداد نزدیک به ۸۶هزار تراکنش مربوط به سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ و ۹۱هزار تراکنش نیز مربوط به واریزی سود عملکردی سال ۱۳۹۹ بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 سهام عدالت نوعی یارانه است. هدف از سهام عدالت تامین عدالت اجتماعی است. سهام عدالت با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم اجرا شد. سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت اخذ شده است. در ادامه مطلب تصمیمات گرفته شده در مورد سهام عدالت را می خوانید. 

طبق اظهارات محمد حسنلو، مدیر فنی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارزش پرداخت‌ سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹، بیش از ۵۴ میلیارد تومان بوده است. یعنی درمجموع بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در روز گذشته، واریزی سود برای جاماندگان وجود داشته است.