منابع یمنی از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی رژیم سعودی در استان الجوف خبر دادند.