مقامهای ارتش فرانسه در بیانیه‌ای از کشته شدن ۳۰ شبه نظامی در مرز مشترک کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجریه در عملیات های مشترک نظامیان این ارتش با ارتش مالی خبر دادند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای هیات نظامی فرانسوی موسوم به "عملیات برکان" در هماهنگی با نیروهای مسلح مالی، توانستند ۳۰ شبه نظامی را درعملیاتهای مختلف از پای در آورند.

این عملیاتها در شرق بورکینافاسو، در استان "گورما" و در منطقه "لیپتاکو"، در جایی که داعش فعال است صورت گرفته است.

از سال ۲۰۱۴ و در چارچوب عملیات برکان، بالغ بر ۵۱۰۰ سرباز فرانسوی برای مقابله با گروه های شبه نظامی در منطقه ساحل آفریقا در کشور مالی مستقر هستند.