پس از پایان نشست خبری دیروز رئیس‌جمهور تحلیل‌ها و ابراز نظرهای متعددی درباره آورده محتوای این نشست در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه فرهیختگان در این رابطه نوشته: یک نکته مشترک میان اکثر سوالات خبرنگاران وجود داشت و آن‌هم اشاره کلی به موفقیت‌های دولت سیزدهم و نجات کشور از اوضاع بدی بود که داشت. 

تقریبا، وجه سیاسی و جناحی سوالات مطرح شده، پررنگ‌تر از پرداخت به نحوه اقدامات و عملکردهای دولت بود و این امر را حتی در سوالات انتقادی که مطرح شده نیز می‌توان‌ مشاهده کرد گویا نزدیک شدن به فضای انتخابات، بر حال و هوای نشست خبری رئیس‌جمهور نیز تاثیر گذاشته و پای کنایه‌های سیاسی جناح‌ها به نشست خبری رئیس‌جمهور نیز رسید. 

حلقه مفقوده اصلی نشست خبری رئیس‌جمهور، غفلت از توجه به مسائلی بود که جزو دغدغه‌های اصلی مردم بوده است، مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی که این روزها مردم با آن مواجه هستند و مطالبه از رئیس‌جمهور برای ارائه راه‌حل‌ها و اقدامات خود برای حل این بحران‌ها سهم بسیار اندکی از سوال‌ها را به خود اختصاص داده است و در این بین عدم توجه و دقت در انتخابات سوالات مثل درخواست برای برخورد با اساتیدی که در اتفاقات پارسال نقش داشتند، آن‌هم درشرایط فعلی، که جامعه تقریبا تحت تاثیر اخبار ضدونقیض منتشر‌شده در این رابطه است، حتی می‌تواند‌ اثر منفی روی افکار عمومی داشته باشد و جامعه را به سمت التهاب هل بدهد.

در نشست روز گذشته، تقریبا خبر یا اقدام قابل توجه و جدیدی که توسط دولت صورت گرفته باشد، مطرح نشد. بر این اساس اگر محورهای مورد‌اشاره در نشست خبری امسال با سال گذشته را مورد بررسی قرار بدهیم، تقریبا نکته قابل توجهی در آن یافت نمی‌شود که برای افکار عمومی تازگی داشته باشد و صرفا به مرور دوباره اقدامات دولت، پرداخته شد. اگرچه گفت‌وگو و صحبت با رسانه‌ها همواره مورد توجه و اهمیت قرار دارد اما تکرار دوباره صحبت‌ها و دستاوردها، شاید نه‌تنها‌ تاثیر چندان مثبتی بر افکار عمومی نداشته باشد، بلکه گاهی حتی تاثیر منفی نیز بگذارد. براین اساس تمرکز بر پاسخگویی و صحبت در رسانه‌ها می‌بایست در کنار اهمیت و توجه به جلو بردن اقدامات و برنامه‌ها متمرکز باشد و تنها برگزاری نشست‌ها و تکرار دوباره همان دستاوردها مشخصا، آورده خاصی برای دولت به همراه نخواهد داشت.