اعتمادآنلاین: موسی غضنفرآبادی، رئیس فعلی دادگاه‌های انقلاب تهران با حضور در وزارت کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.