رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «انتقام سخت» را به دولت ابلاغ کرد.