پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

براساس مواد 235، 236، 237 و 238 آیین نامه داخلی مجلس امسال برای نخستین بار رئیس جمهور و وزرا باید در مردادماه گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برنامه و اسناد بالادستی به مجلس ارائه دهند. پس از ارائه گزارش از سوی دولت، این عملکرد چاپ و در اختیار کمیسیون های مجلس قرار می گیرد.

سپس گزارش کمیسیون ها در صحن علنی مجلس قرائت می شود و صحبت نمایندگان موافق و مخالف صحبت می کنند. در نهایت رأی گیری خواهد شد و گزارش عملکرد هر مسئولی که قانع کننده نبود، طرح استیضاحش کلید می خورد.

این موضوع را یک نماینده همسو با جبهه پایداری روز دوشنبه این هفته در صحن علنی مجلس مطرح کرد و علی لاریجانی نیز گفت «نامه های مربوطه برای ارسال گزارش ها به دولت ارسال شده است».

سال انتخابات مجلس است، هر اقدامی از سوی جریان های سیاسی یا نمایندگان موافق و مخالف دولت شاید سیاسی و با هدف کسب رأی تحلیل و توصیف شود. 

در حال حاضر 6 وزیر از 18 وزیر کابینه تغییر کردند و کافی است که 3 وزیر دیگر از پاستور بروند، در این صورت روحانی مجبور می شود که دوباره برای رسمیت یافتن کابینه اش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

پایداری ها وقتی در تلاش خود برای به استعفا رساندن روحانی ناموفق بودند حالا برنامه دیگری را در سر می پرورانند. هرچند از نصاب افتادن دولت اتفاقی است که موجب سقوط دولت نمی شود و تنها یکی دو روز وقت مجلس را می گیرد تا مجدد هیأت وزیران رسمیت پیدا کند اما برای مخالفان دولت سوژه تبلیغاتی خوبی می شود تا مقاصد سیاسی خود را پیش ببرند و اکثریت جامعه را نسبت به انتخابی که کردند پشیمان سازند. به عبارت صریح تر پایداری می خواهند دولت روحانی را متزلزل نشان دهند.

از همین حالا هم مقدمه چینی رسانه ای را شروع کردند تا گزارش عملکرد هیأت وزیران براساس اسناد بالادستی را به گروگان بگیرند تا هدف شان را جامه عمل بپوشند.