شب گذشته اللهیار صیادمنش لژیونر جوان ایرانی در تیم فنرباغچه فرصت پیدا کرد تا در برابر تیم بزرگ بایرن مونیخ 20 دقیقه بازی کند.