مهدی فضائلی در واکنش به پیروزی تیم والیبال ایران در توییتر نوشت: ‏یکی از مهمترین مفاهیم در اندیشه ‎رهبر معظم انقلاب مفهوم " ایران" است. ایشان بر ‎ایران تعصب دارند.