ویدئویی در فضای مجازی درحال انتشار است که در آن مجری تلویزیون از سوسن پرور درباره واکنش او به توهین ها و انتقادات مردم از ویژگی‌های ظاهری اش، سوال می‌پرسد. این ویدئو با انتقاد وسیع کاربران روبه رو شده است.