آخرین خبر/ احمد مسعود در تازه ترین پیام صوتی‌اش می‌گوید برای عدالت، آزادی و حقیقت می‌جنگد و انگیزه برای چنین مبارزه‌ای را از پدرش، احمدشاه مسعود، گرفته است.

حجم ویدیو: 3.88M | مدت زمان ویدیو: 00:03:40