پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سید حسین نقوی حسینی درباره انتقاد برخی نمایندگان مجلس به سفرهای استانی رییسی گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم دولت سیزدهم، سفرهای بی حاشیه و کم هزینه و کم تبلیغات استانی است، چون ما قبلا شاهد بودیم که دولت ها در سفرهای استانی چقدر تبلیغات و هزینه کرده و تشریفات بسیاری را اجرا می کردند. وی ادامه داد: در ادوار گذشته به رغم این هزینه ها و تبلیغات، رییس دولت نه تنها در اجتماعات مردمی حاضر نمی شد که تنها جلسات شورای اداری را تشکیل می داد و تصمیمات بدون پشتوانه و بدون خروجی می گرفت. نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مدیران دولت قبل می گفت که در سفرهای استانی رییس جمهور سابق به آن ها می گفته تا مسیری را آماده کنید که وی با مردم رو به رو نشوند و تنها مستقیم پشت تریبون برود. برای همین می گفتند تونل هایی را با گونی درست می کردند که ایشان از ماشین پیاده می شد و پشت میکروفن می رفت و از این مسیر دوباره بازمی گشت تا با مردم رو به رو نشود.