آخرین خبر/ روزنامه کیهان با تیتر «توجه ویژه به معیشت مردم در 100روز نخست دولت سیزدهم» از عملکرد دولت رئیسی در ۱۰۰ روز نخست تلویحا حمایت کرد!