علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شد

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در نشست امروز هیات دولت دکتر علی بهادری جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد

بهادری جهرمی به عنوان جوانترین عضو کابینه، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است/تسنیم