الف | دولت روحانی به اندازه ۲۰۰ سال ایران را بدهکار کرد

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«ثروتی» نماینده سابق مجلس: دولت دوازدهم به اندازه ۲۰۰ سال ایران قرض کرده و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است. 

دولت قبل افزایش حقوق‌ها را از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی انجام می‌داد.

اختلاف حقوق‌ها چیزی جز بی‌عدالتی و ظلم نیست، در فرانسه اختلاف حداکثر و حداقل حقوق ۷ برابر، در انگلاستان ۹ برابر و در آمریکا ۱۳ برابر است اما در ایران ۲۱ برابر است. 

چرا یکی از وزرای دولت یازدهم باید ۲۴ برابر حداقل حقوق، دریافت کند؟