اقتصاد نیوز | رییس اروپایى کمیسیون مشترک برجام:من نسبت به مذاکرات نه خوشبینم نه بدبین ولی با توجه به آن چیزی که امروز دیدم نسبت به ادامه مذاکرات بسیار نگاه مثبتی دارم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آن چیزی که واضح هست تیم ایرانی اصرار زیادی بر رفع تحریم ها دارد، تیم ایرانی ملاحظات جدیدی  دارد و طبیعتا زمان مى برد تا این ملاحظات را تشریح کند.

دو کارگروه اول کارگروه لغو تحریم ها فردا تشکیل میشود و کارگروه مسائل هسته ای هم پس فردا تشکیل خواهد شد.

آن چیزی که مهم است این است که الان در حال مذاکره هستیم و نماینده ها ممکن است احساس نیاز کنند تا به پایتخت هایشان برگردند و روی متن بررسی های عمیق تری انجام دهند و دوباره به مذاکرات برمیگردیم.