انتخاب | رویترز به نقل از یک منبع اروپایی مطلع اعلام کرد که «ایران پذیرفته است مذاکرات بر اساس پیش نویسی که در آخرین دور در ژوئن توافق شده بود از سر گرفته شود. این موضوع طی چند روز آینده مورد آزمایش قرار خواهد گرفت."

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ویترز  به نقل از دیپلمات اروپایی خبر داد که ایران پذیرفته است مذاکرات بر اساس متن توافق شده شش دور پیش  از سر گرفته شود.

به گزارش «انتخاب»؛ رویترز به نقل از یک منبع مطلع اروپایی اعلام کرد که «ایران پذیرفته است مذاکرات بر اساس متونی که در آخرین دور در ژوئن توافق شده بود از سر گرفته شود. این موضوع طی چند روز آینده مورد آزمایش قرار خواهد گرفت."

در واکنش به این اظهارات یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران  در گفتگو با تسنیم گفت: پیشنهادات و نظرات ارائه‌شده از سوی هیأت ایرانی در گفت‌وگوهای هفته پیش همچنان روی میز قرار دارد و مذاکره‌کنندگان ایرانی در طول مباحث در خصوص متن بر اساس این دیدگاه‌ها پیش خواهند رفت.

وی افزود: هیچ تجدید نظری در موضع ما نبوده و پیش نویس های پیشنهادی پس گرفته نشده اند. طرفهای مقابل پذیرفتند که به تفصیل درباره مطالبات ایران گفتگو کنند.