غلامرضا ظریفیان به سایت «خبر سراسری» گفت: احزاب اصلاح طلب گاهی اوقات به مسائل صنفی ورود می‌کنند و بیانه‌هایشان نیز کم اثر است که به بخش عدم پیوند با دولت‌سازی برمی‌گردد. من معتقدم به درستی این مسئله مطرح می‌شود که به نوعی رفع تکلیف اجتماعی در حال انجام است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش مثلث‌آنلاین، به نقل از سایت خبر سراسری، غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره نقش احزاب اصلاح طلب در مواجه با پدیده‌های سیاسی-اجتماعی به سایت «خبر سراسری» گفت: «وقتی نظام حزبی ما یک پیوند قانونی و حقوقی با نظام انتخاباتی ندارد اساسا احزاب در دوره مدرن یک دولت سایه هستند یعنی تشکیلات مدنی هستند برای اینکه نقش تبادل قدرت و جایگزینی قدرت را ایفا کنند و دورانی که در قدرت هستند طبیعتا با پیوندشان با انتخابات در قدرت حضور پیدا می‌کنند وقتی در دولت نیستند نقش رصد کردن برنامه ها و ارائه سیاست گذاری و برنماه ریزی را در دولت سایه دارند و زمانیکه در انتخابات های مختلف موفق می شوند میتوانند آن برنامه ها را در دولت مطلوبشان محقق کنند».

او ادامه داد: «وقتی چنین ارتباط ارگانیک و حقوقی بین احزاب و نظام انتخاباتی در ایران نیست عمدتا احزاب به کانون های نقد تبدیل شده اند و احیانا اگر در انتخاباتی موفق شوند در آن جریان بخشی از نیروهایشان حضور پیدا میکنند اما نقششان به نقد سیاست ها رسیده است. بنابراین ساز و کار آن ها به شدت از یک دولت سایه به نقش صرفا نقد سیاست ها تنزل پیدا میکند. نهایتا به ارائه یک سری بیانیه ها کارشان محدود می شود اگر هم دولت مستقر مطلوبشان باشد صرفا مشاوره دهنده هستند. سیستم حزبی در ایران به علت عدم پیوند با نظام انتخابات و اینکه احزاب نمیتواند دولت ساز باشند وظایف و کارکردشان تنزل پیدا میکند و صرفا یک سری کارکرد درون حزبی دارند و برای نیرو هایشان آموزش در نظر میگیرند در عین حال هم یک سری توصیه در حد ارائه و یا نقد سیاست های رایج را به عهده میگیرند و در فضای انتخاباتی هم کاندیداهایی معرفی میکنند که لزوما کاندیدا های حزبی خودشان نیست».

او در ادامه درباره تأثیر کمرنگ بیانیه‌های احزاب اصلاح‌طلب به سایت «خبر سراسری» گفت: «احزاب ما اساسا از زمان بدو تشکیلشان از مشروطه تاکنون سیاست محور بوده اند. این بحث بیش از اینکه سیاسی باشد صنفی است. احزاب ما کمتر فرصت کردند خود را به عنوان احزاب جامعه محور معرفی کنند. اساسا احزاب اصلاح طلب گاهی اوقات به مسائل صنفی ورود می‌کنند و بیانه‌هایشان نیز کم اثر است که به بخش عدم پیوند با دولت‌سازی برمی‌گردد. من معتقدم به درستی این مسئله مطرح می‌شود که به نوعی رفع تکلیف اجتماعی در حال انجام است که بدنه حزب انتظار دارند حزب بروز و ظهوری عمدتا در این مقاطع داشته باشد و باید به این نکته اشاره کرد که یکی از آسیب احزاب ما اساسا بیانیه گرا شده اند چون نقش احزاب در ایران آسیب دیده است و از سرمایه اجتماعی کمی بهره مند هستند بیانه هایشان نیز تاثیر بسیار بسیار اندکی دارد».

ظریفیان در پایان درخصوص راهکارهای موجود برای تقویت نفوذ اجتماعی احزاب گفت: «راهکار اصلی این است که احزاب به سمت سیاست های جامعه محور حرکت کنند. بنظر من در قضایا اخیر معلمان نیز احتمالا احزاب نمی‌خواستند دامنه سیاسی مسئله را به دلیل تنگنا ها تقویت کنند. احزاب ما در عرصه های اجتماعی خیلی کم وارد شدند و در دوره جدید باید به سمت سیاست های جامعه محور حرکت کنند بلکه جامعه را بیشتر باید ببینند و در این عرصه نیز تجربه خود را غنی کنند و آموزش های لازم را به کادر هایشان دهند و از نیرو هایی بهره مند شوند که در عرصه های مختلف اجتماعی از توانایی برخوردارند».