صبح نو در سرمقاله امروزش نوشت: اگر شکست در انتخابات موجب واقع‌گرا شدن اصلاح‌طلبان شده باشد، جمله حسین مرعشی را باید نمادی از این واقع‌گرایی دانست. او در آسیب‌شناسی جریان اصلاحات، دوری و فاصله گرفتن از رهبری را اشتباه تاریخی عنوان کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در باطن این سخن به‌وضوح می‌توان انتقاد مرعشی از ساختارشکنان و تجدیدنظرطلبانی چون تاجزاده، حزب مشارکت و برخی تندروهای حزب اتحادملت را دید که صراحتا از تغییر  قانون اساسی سخن گفتند و در گفتار و عمل صورت اپوزیسیون به خود گرفتند. گرچه برای اثبات این سخن به‌اندازه کافی قرینه و شواهد وجود دارد اما در عمل همچنان رویه موردانتقاد مرعشی از جانب بخشی از جریان اصلاحات دنبال می‌شود و اتفاقا این گروه صدای بلندی در میان اصلاح‌طلبان دارند و حتی رهبری اصلاحات را هم تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند. 

اگر این گروه همچنان به‌جای جناح مقابل، رقیب اصلی خود را حاکمیت بدانند، در بر همان پاشنه می‌چرخد و فاصله اصلاحات با حاکمیت بیشتر از قبل خواهد شد. این سخن مرعشی درعین‌حال می‌تواند زمینه شکاف جدی در اصلاحات را پدید آورد که قبل از این در دوگانه قدرت‌گرایان و جامعه‌گرایان بیان شده بود. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان در نقطه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارند که آینده سیاسی آن‌ها را مشخص خواهد کرد. 

با تجدیدنظرطلبان مرزبندی می‌کنند یا همچنان ترجیح می‌دهند از آن‌ها فاصله نگیرند و به‌عنوان ابزار چانه‌زنی از آن‌ها استفاده کنند؛ حال‌آنکه طبیعی است حاکمیت، مرزبندی نکردن این جریان با رادیکال‌ها را به معنای ادامه رویکرد موردانتقاد مرعشی ترجمه خواهد کرد.