طبق آمار یک میلیون و ۱۴۰ هزار بازنشسته افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حقوق ۲۲۳ هزار نفر هم، تنها مشمول افزایش ده درصدی می‌شود.

جزئیات نهایی از حقوق بازنشستگان
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طبق آمار یک میلیون و ۱۴۰ هزار بازنشسته افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حقوق ۲۲۳ هزار نفر هم، تنها مشمول افزایش ده درصدی می‌شود.

طبق مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی که هر ساله مبنای تعیین میزان افزایش سالانه مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، در درجه اول حداقل مستمری پرداختی به بازنشستگان در هر سال، باید معادل حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد، و علاوه بر آن، پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش مستمری‌ها در هر سال باید به تأیید و تصویب هیئت وزیران برسد و هیئت‌وزیران نیز براساس اختیارات قانونی خود، برمبنای ملاحظات کلان کشور و قاعده رعایت عدالت میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی کشور، در این مورد اقدام می‌کند.

در سال جاری، هیئت دولت با تصویب بخش اول پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش حداقل مستمری‌ها که شامل بیش از ۶۰ درصد از کل آمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان است و موافقت با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری، در مورد افزایش سایر سطوح مستمری‌ها، با توجه به مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصریح بودجه سال جاری در مورد افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و بر مبنای قاعده عدالت میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف؛ میزان افزایش سایر سطوح مستمری‌ها را ده درصد تعیین کرد و در عین حال برای کمک به مستمری‌بگیرانی که بین رقم حداقل مستمری تا رقم ده میلیون تومان، مستری ماهانه دریافت می‌کنند، کمک معیشتی جداگانه‌ای نیز به مبلغ حداکثر ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ده میلیون تومان) نیز برای این افراد در نظر گرفته است.

 براساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر سه میلیون و ششصد هزار نفر است که با احتساب افراد تبعی نیز این رقم کم‌تر از هشت میلیون نفر است.

طبق آمار حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، تنها مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند) در مجموع حدود ۶۰۰ هزار تومان به مبالغ مذکور افزوده خواهد شد.