وزارت دادگستری آمریکا امروز چهارشنبه با صدور کیفرخواستی یه تبعه ایران را به انجام آنچه «فعالیت‌های مخرب رایانه‌ای» بین اکتبر ۲۰۲۰ و آگوست ۲۰۲۲ خوانده شده متهم کرد.

آمریکا سه ایرانی را به انجام «فعالیت‌های مخرب رایانه‌ای» متهم کرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزارت دادگستری آمریکا امروز چهارشنبه با صدور کیفرخواستی یه تبعه ایران را به انجام آنچه «فعالیت‌های مخرب رایانه‌ای» بین اکتبر ۲۰۲۰ و آگوست ۲۰۲۲ خوانده شده متهم کرد.

آمریکا این سه فرد را به «سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده یا افشاشده در شبکه‌های مورد استفاده عمومی و برنامه‌های نرم‌افزاری» متهم کرده است.

در این شکایت‌نامه ادعا شده متهمان صدها شرکت کوچک، نهادهای غیرانتفاعی، دولت‌های محلی و زیرساخت‌های حساس را هدف قرار داده‌اند.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته در این کیفرخواست اشاره‌ای به اینکه متهمان این اقدامات را به نیابت از دولت ایران انجام داده نکرده است.