تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: اروپایی ها بازیگر بین المللی هستند و تلاش می کنند برای رفع نیازشان به انرژی جایگزین هایی پیدا کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شهریورماه ایران و آمریکا به نزدیک ترین نقطه برای احیای برجام قرار گرفتند اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. حامیان دولت این تصور را داشتند که بعد از انتخابات کنگره امریکا در آبان و آغاز فصل سرما، اروپایی ها گالون نفت به دست برای احیای برجام به ایران التماس می کنند اما فصل سرما شروع شد و خبری از اروپایی ها نیست.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با نامه نیوز درباره چرایی بی انگیزگی غرب برای احیای برجام گفت: اغلب تحلیل ها این بود که فصل سرما به عنوان یک فاکتور موثر بر روند مذاکرات برجامی عمل خواهد کرد و با آغاز زمستان آثار تحریم گازی روسیه نمایان می شود که همین مسئله غربی ها را به نتیجه بخشی مذاکرات راغب تر می کند.

وی افزود: تصور می شد با شروع زمستان سرد فشار افکارعمومی بر دولتهای اروپایی بیشتر می شود و آنها ناچار از مطالبات حداکثری شان دست برمی دارند و به سمت صلح و سازش با ایران حرکت خواهند کرد اما این اتفاق نیفتاد. قطعا غربی ها بیکار نمی نشینند و صرفا تکیه به چوب های جنگل برای تأمین انرژی نمی کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به تلاش اروپا برای دستیابی به منابع جایگزین انرژی یادآور شد: وقتی اروپایی ها با مشکل واردات گاز از روسیه مواجه شدند به سراغ تأمین گاز از سایر منابع رفتند، بالاخره آنها در میان کشورهای تولیدکننده نفت و گاز گاوهای شیرده خیلی خوبی دارند که از خواست غرب برای صدور انرژی به اروپا تبعیت می کنند.

وی ادامه داد: تصور ما این بود که اروپا در زمستان پیش رو با بحران جدی تأمین انرژی مواجه شود، گرچه کشورهای غربی در این حوزه با بحران هایی مواجه هستند ولی بحران آنقدر نبود که افکارعمومی دولت های اروپایی را تحت فشار بگذارند به طوریکه آن دولت ها مجبور شوند در نهایت مقابل خواست های تهران برای احیای برجام کوتاه بیایند.

نقوی حسینی گفت: البته هنوز سرمای هوا به اوج نرسیده است و شاید تا ماه های آینده شاهد اعتراض ملت های اروپایی به دولت های شان برای تأمین انرژی باشیم اما این را هم باید درنظر گرفت که اروپایی ها بازیگر بین المللی هستند و تلاش می کنند برای رفع نیازشان به انرژی جایگزین هایی پیدا کنند. همانطور که ما برای فروش نفت و نقل و انتقالات پول راهکارهای جدیدی را درنظر می گیریم تا زیر بار برجام یکطرفه نرویم.

منبع: نامه نیوز