رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنشی تامل برانگیز به توئیت عجیب حسن عباسی نوشت: حسن عباسی سخنگوی کیست؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنشی تامل برانگیز به توئیت عجیب حسن عباسی نوشت: حسن عباسی سخنگوی کیست؟

ثثثثثثثثثثث