پیام‌های مثبتی را در قالب گفت‌گوهای دوجانبه با باکو دریافت کردیم

سیگنال مثبت باکو برای گفتگو با ایران
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه: توصیه ما به مقامات جمهوری آذربایجان این بوده که روی موضوعات مشترک تمرکز کنید و درباره موضوعات اختلافی و سوءتفاهم‌ها از پشت تریبون‌ها صحبت نکنید و رسانه‌ها را فرصتی برای تقویت دوستی‌ها و تحکیم برادری قرار دهیم.

اخیرا پیام‌های مثبتی را در قالب گفت‌وگوهای دوجانبه انجام شده با مقامات جمهوری آذربایجان دریافت کردیم و امیدواریم گام‌های بعدی به سمت رفع سوءتفاهمات و تقویت مناسبات دوجانبه برداشته شود.