هاشمی رفسنجانی در خاطرات 30 آبان سال 78 از جزئیات ملاقات با غرضی می گوید.

روایت هاشمی رفسنجانی از توقع غرضی برای انتخابات مجلس ششم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در خاطرات 30 آبان هاشمی آمده است: عصر مهندس [محمد] غرضی آمد.در مورد انتخابات و مسایل کلی سیاسی مذاکره شد. توقع دارد، در صدر لیست‌های انتخاباتی باشد.