کنفرانس حاجی مه موری اسو سرمربی تیم ملی ژاپن قبل از بازی با آلمان را می توانید از آنتن تماشا کنید.

پخش کنفرانس سرمربی ژاپن ساعت 16 از پلتفرم آنتن
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن تیم خود را برای مسابقه حساس اول گروه E در مقابل آلمان آماده میکند.

کنفرانس قبل از بازی این سرمربی را میتوانید ساعت 16 از پلتفرم آنتن تماشا کنید.

کنفرانس سرمربی ژاپن (16:00): لینک آنتن