دهباشی به پیشنهاد نماینده اصفهان در مجلس واکنش نشان داد.

دهباشی خطاب به نماینده مجلس: مماشات را اهالی شریف اصفهان می‌کنند با وکیل کم سوادشان!
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دهباشی به پیشنهاد نماینده اصفهان در مجلس واکنش نشان داد.

حسین دهباشی فعال رسانه ای در واکنش به پیشنهاد نماینده اصفهان در مجلس نوشت: سلام دخترم . دول دنیا عوارض کانال هایی را می گیرند که از میان خاک‌شان می گذرد و آب‌های سرزمینی هستند ولی تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی است و ما صرفا همسایه آن .و خراج از این مسیر در رده اقدامات دزدان دریایی اهل سومالی ! مماشات را ولی اهالی شریف اصفهان می کنند با وکیل کم سوادشان!