گزارش خبرگزاری دولت درباره سفر گروسی به ایران را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گزارش خبرگزاری دولت درباره سفر گروسی به ایران را در این ویدئو مشاهده کنید.