اظهارات خزعلی در حاشیه نشست دولت را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اظهارات خزعلی در حاشیه نشست دولت را در این ویدئو مشاهده کنید.