پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سیدنظام الدین موسوی نوشت: جناب کرباسچی! کار آن فرد ماست پرت کن، خطا و محکوم اما تعمیم آن به انرژی هسته ای عجیب است.

اگر قرار بر این تعمیم‌های ناروا باشد، بدلیل کار آقای نجفی در قتل فجیع همسرش با اسلحه، به شما اصلاح‌طلبان نیز باید بعنوان عناصر خطرناک، نه تنها اجازه ازدواج، که اجازه تردد در خیابان هم ندهند!