حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی و وکیل دادگستری از آزادی عبدالله مومنی خبر داد.

عبدالله مومنی، فعال سیاسی آزاد شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی و وکیل دادگستری از آزادی عبدالله مومنی خبر داد.

حسن اسدی زیدآبادی در توئیتی در این باره نوشت: عبدالله مومنی با تودیع وثیقه آزاد شد.

گفتنی است که چند روز پیش این وکیل دادگستری نوشته بود که نیروهای امنیتی صبح امروز عبدالله مومنی را بازداشت کردند. آنها همچنین با تفتیش منزل وسایل ارتباطی او را ضبط کرده و با خود بردند.