معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس گفت: انتظار داریم برخی طرح‌هایی که روی آنها کار کارشناسی انجام نگرفته، از نوبت خارج شود و لوایح مهم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

انتظار معاون رئیس‌جمهور از مجلس درخصوص لوایح بر زمین مانده دولت
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس گفت: انتظار داریم برخی طرح‌هایی که روی آنها کار کارشناسی انجام نگرفته، از نوبت خارج شود و لوایح مهم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

«سید محمد حسینی» در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره لوایح بر زمین مانده دولت توسط مجلس شورای اسلامی گفت: یکی بحث‌های میان دولت، کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه مجلس، اولویت لوایح بر طرح‌هاست. آقای قالیباف هم این موضوع را قبول دارد و بر آن تأکید می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس اضافه کرد: لوایح متعددی از دولت به مجلس ارسال شده که ما انتظار داریم در سال جدید در اولویت بررسی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: البته با توجه به رسیدگی مجلس به برنامه هفتم، بخشی از وقت نمایندگان صرف این موضوع می‌شود، اما انتظار داریم برخی طرح‌هایی که روی آنها کار کارشناسی انجام نگرفته، از نوبت خارج شود و لوایح مهم مورد رسیدگی قرار بگیرد.