آسیبی که دو کشور ایران و مصر در این سال‌ها از قطع رابطه و طولانی‌شدن آن خورده‌اند، وضعیت باخت – باخت برای مصر و ایران در پی داشته که برنده‌ای جز اسرائیل در این فضا ندارد.

روزنامه اطلاعات: قطع رابطه با مصر، وضعیت باخت‌-باخت است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آسیبی که دو کشور ایران و مصر در این سال‌ها از قطع رابطه و طولانی‌شدن آن خورده‌اند، وضعیت باخت – باخت برای مصر و ایران در پی داشته که برنده‌ای جز اسرائیل در این فضا ندارد.

روزنامه اطلاعات تاکید کرده که قطع رابطه با مصر، وضعیت باخت‌-باخت هم برای ایران و هم برای مصر است.

به گزارش اطلاعات، در دهه‌های گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، روابط مصر و ایران افت و خیزهای فراوان به خود دیده و از اتفاقات داخلی، اعم از اقدامات ملی و استقلال‌طلبانه گرفته تا اندیشه‌ورزی‌های اسلام‌گرایانه طرف مقابل تأثیرات فراوان پذیرفته و دوستی‌ها و دشمنی‌های بی‌بدیل شکل گرفته و دوران تلخ و شیرینی در مناسبات دوجانبه تجربه شده است.

این روزنامه افزوده است: آسیبی که دو کشور ایران و مصر در این سال‌ها از قطع رابطه و طولانی‌شدن آن خورده‌اند، وضعیت باخت – باخت برای مصر و ایران در پی داشته که برنده‌ای جز اسرائیل در این فضا ندارد. در حالی که صادرات مصر به اسرائیل در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۹۵ر۱۸۷ میلیون دلار و واردات مصر از اسرائیل در همین سال بالغ بر ۲۶ر۱ میلیارد دلار بوده است، واردات مصر از ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۰۸ر۵ میلیون دلار و صادرات مصر به ایران در همین سال ۴۲ر۱ میلیون دلار بوده است. همین مقیاس قابل تأمل را می‌توان در حوزه گردشگری و درآمدهای حاصل از آن، مناسبات فرهنگی و حوزه کتاب و فیلم و موسیقی و رسانه، مبادلات علمی و تبادل دانشجو و استاد به دلیل قطع روابط سیاسی دو کشور بزرگ منطقه به‌خوبی دریافت؛ مناسباتی که در صورت بازسازی به نفع کل منطقه و هر دو کشور از جهات مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.