حسین کنعانی‌مقدم گفت: اردوغان در مواجهه با ایران و دیگر کشورهای همسایه ترکیه سیاست عثمانی‌گری را دنبال می‌کرد و می‌خواست نفوذ ترکیه را گستش دهد.

اردوغان دنبال گسترش عثمانی‌گری بود
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: سرنوشت سیاسی ترکیه به انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور گره خورده است و مشخص است در صورت رفتن اردوغان از دولت تغییرات مهمی را شکل و شیوه سیاست‌ورزی در این کشور شاهد خواهیم بود.

حسین کنعانی‌مقدم، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین» گفت: «رقابت انتخاباتی در ترکیه حاکی از آن است که دو رقیب مهم با فاصله اندکی با یکدیگر در رقابت هستند وممکن است انتخابات به دور دوم هم برود. اما مشخص است که مداخلات آمریکا در انتخابات ترکیه ممکن است منجر به مسائلی مانند رخدادهای سال88 در ایران شود».

او ادامه داد: «حامی اصلی کمال اوغلو حامی آمریکاست و اگر پیروز انتخابات شود در عین حال که سعی می‌کند ارتباط ترکیه و ایران را توسعه دهد اما به موازات ارتباط این کشور با آمریکا را هم افزایش می‌دهد».

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «ممکن است آقای اردوغان پیروز انتخابات نشود. او در مواجهه با ایران و دیگر کشورهای همسایه ترکیه سیاست عثمانی‌گری را دنبال می‌کرد و در این راستا سعی می‌کرد نفوذ ترکیه را در کشورهای اطراف گسترش دهد. گرچه اردوغان سعی کرد ارتباطش با ایران را حفظ کند اما سیاست‌های او در ارتباط با پان‌ترکیسیم و عثمانی‌گرایی باعث می‌شد ارتباط ایران و ترکیه چندان که انتظار می‌رفت نباشد».

کنعانی‌مقدم در پایان گفت: «باتوجه به آنکه اردوغان شعارهای ضدآمریکایی می‌داد اگر او از دولت کنار برود، شاهد دوره تازه‌ای در مناسبات سیاست خارجی این کشور خواهیم بود اما در عین حال او یک اپوزیسیون قوی در ترکیه باقی می‌ماند و احتمالا اجازه ندهد تمام برنامه‌های کمال اوغلو به نتیجه برسد».